ANA HİZMETLER

 • Oracle EBS Danışmanlığı
  Finans, Lojistik, Maliyet modüllerinde, kurulum ve geliştirme projeleri...
 • Oracle Database Yönetimi
  Tüm veritabanı yönetimi fonksiyonları. Upgrade, performans artırma, yedek alma, problem yaşanan durumlarda 7/24 müdehale...
 • OraData Destek Merkezi (ODM)
  Yerinde destek ve 7/24 uzaktan destek faaliyetleri...
 • E-Fatura ve Entegrasyon
  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış e-Fatura çözümü.
 • E-Defter ve Entegrasyon
  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış e-Defter çözümü.
 • İşe ve Şirkete Özel Geliştirme Çözümleri
  Oracle Veritabanı üzerinde, ihtiyaca özel geliştirme ve entegrasyon projeleri